ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Telegram
 • :tsmiley02:
  Tsmiley02
  Tsmiley02
 • :tsmiley38:
  Tsmiley38
  Tsmiley38
 • :tsmiley01:
  Tsmiley01
  Tsmiley01
 • :tsmiley03:
  Tsmiley03
  Tsmiley03
 • :tsmiley23:
  Tsmiley23
  Tsmiley23
 • :tsmiley28:
  Tsmiley28
  Tsmiley28
 • :tsmiley39:
  Tsmiley39
  Tsmiley39
 • :tsmiley41:
  Tsmiley41
  Tsmiley41
 • :tsmiley06:
  Tsmiley06
  Tsmiley06
 • :tsmiley08:
  Tsmiley08
  Tsmiley08
 • :tsmiley07:
  Tsmiley07
  Tsmiley07
 • :tsmiley05:
  Tsmiley05
  Tsmiley05
 • :tsmiley04:
  Tsmiley04
  Tsmiley04
 • :tsmiley12:
  Tsmiley12
  Tsmiley12
 • :tsmiley09:
  Tsmiley09
  Tsmiley09
 • :tsmiley10:
  Tsmiley10
  Tsmiley10
 • :tsmiley11:
  Tsmiley11
  Tsmiley11
 • :tsmiley13:
  Tsmiley13
  Tsmiley13
 • :tsmiley14:
  Tsmiley14
  Tsmiley14
 • :tsmiley16:
  Tsmiley16
  Tsmiley16
 • :tsmiley18:
  Tsmiley18
  Tsmiley18
 • :tsmiley15:
  Tsmiley15
  Tsmiley15
 • :tsmiley48:
  Tsmiley48
  Tsmiley48
 • :tsmiley45:
  Tsmiley45
  Tsmiley45
 • :tsmiley47:
  Tsmiley47
  Tsmiley47
 • :tsmiley46:
  Tsmiley46
  Tsmiley46
 • :tsmiley17:
  Tsmiley17
  Tsmiley17
 • :tsmiley44:
  Tsmiley44
  Tsmiley44
 • :tsmiley24:
  Tsmiley24
  Tsmiley24
 • :tsmiley19:
  Tsmiley19
  Tsmiley19
 • :tsmiley33:
  Tsmiley33
  Tsmiley33
 • :tsmiley36:
  Tsmiley36
  Tsmiley36
 • :tsmiley34:
  Tsmiley34
  Tsmiley34
 • :tsmiley21:
  Tsmiley21
  Tsmiley21
 • :tsmiley35:
  Tsmiley35
  Tsmiley35
 • :tsmiley20:
  Tsmiley20
  Tsmiley20
 • :tsmiley29:
  Tsmiley29
  Tsmiley29
 • :tsmiley22:
  Tsmiley22
  Tsmiley22
 • :tsmiley27:
  Tsmiley27
  Tsmiley27
 • :tsmiley26:
  Tsmiley26
  Tsmiley26
 • :tsmiley42:
  Tsmiley42
  Tsmiley42
 • :tsmiley25:
  Tsmiley25
  Tsmiley25
 • :tsmiley50:
  Tsmiley50
  Tsmiley50
 • :tsmiley37:
  Tsmiley37
  Tsmiley37
 • :tsmiley32:
  Tsmiley32
  Tsmiley32
 • :tsmiley43:
  Tsmiley43
  Tsmiley43
 • :tsmiley31:
  Tsmiley31
  Tsmiley31
 • :tsmiley30:
  Tsmiley30
  Tsmiley30
 • :tsmiley40:
  Tsmiley40
  Tsmiley40
 • :tsmiley49:
  Tsmiley49
  Tsmiley49
 • :tsmiley53:
  Tsmiley53
  Tsmiley53
 • :tsmiley52:
  Tsmiley52
  Tsmiley52
 • :tsmiley58:
  Tsmiley58
  Tsmiley58
 • :tsmiley57:
  Tsmiley57
  Tsmiley57
 • :tsmiley56:
  Tsmiley56
  Tsmiley56
 • :tsmiley55:
  Tsmiley55
  Tsmiley55
 • :tsmiley54:
  Tsmiley54
  Tsmiley54
 • :tsmiley51:
  Tsmiley51
  Tsmiley51
 • :tsmiley173:
  Tsmiley173
  Tsmiley173
 • :tsmiley169:
  Tsmiley169
  Tsmiley169
 • :tsmiley170:
  Tsmiley170
  Tsmiley170
 • :tsmiley171:
  Tsmiley171
  Tsmiley171
 • :tsmiley172:
  Tsmiley172
  Tsmiley172
 • :tsmiley174:
  Tsmiley174
  Tsmiley174
 • :tsmiley182:
  Tsmiley182
  Tsmiley182
 • :tsmiley90:
  Tsmiley90
  Tsmiley90
 • :tsmiley87:
  Tsmiley87
  Tsmiley87
 • :tsmiley86:
  Tsmiley86
  Tsmiley86
 • :tsmiley85:
  Tsmiley85
  Tsmiley85
 • :tsmiley105:
  Tsmiley105
  Tsmiley105
 • :tsmiley106:
  Tsmiley106
  Tsmiley106
 • :tsmiley107:
  Tsmiley107
  Tsmiley107
 • :tsmiley108:
  Tsmiley108
  Tsmiley108
 • :tsmiley110:
  Tsmiley110
  Tsmiley110
 • :tsmiley121:
  Tsmiley121
  Tsmiley121
 • :tsmiley115:
  Tsmiley115
  Tsmiley115
 • :tsmiley109:
  Tsmiley109
  Tsmiley109
 • :tsmiley111:
  Tsmiley111
  Tsmiley111
 • :tsmiley112:
  Tsmiley112
  Tsmiley112
 • :tsmiley113:
  Tsmiley113
  Tsmiley113
 • :tsmiley114:
  Tsmiley114
  Tsmiley114
 • :tsmiley116:
  Tsmiley116
  Tsmiley116
 • :tsmiley117:
  Tsmiley117
  Tsmiley117
 • :tsymbol88:
  Tsymbol88
  Tsymbol88
 • :tsmiley118:
  Tsmiley118
  Tsmiley118
 • :tsymbol90:
  Tsymbol90
  Tsymbol90
 • :tsmiley119:
  Tsmiley119
  Tsmiley119
 • :tsmiley123:
  Tsmiley123
  Tsmiley123
 • :tsmiley122:
  Tsmiley122
  Tsmiley122
 • :tsmiley120:
  Tsmiley120
  Tsmiley120
 • :tsymbol129:
  Tsymbol129
  Tsymbol129
 • :tsymbol131:
  Tsymbol131
  Tsymbol131
 • :tsymbol132:
  Tsymbol132
  Tsymbol132
 • :tsymbol133:
  Tsymbol133
  Tsymbol133
 • :tsymbol146:
  Tsymbol146
  Tsymbol146
 • :tsymbol96:
  Tsymbol96
  Tsymbol96
 • :tsymbol95:
  Tsymbol95
  Tsymbol95
 • :tsymbol42:
  Tsymbol42
  Tsymbol42
 • :tsymbol49:
  Tsymbol49
  Tsymbol49
 • :tsymbol15:
  Tsymbol15
  Tsymbol15
 • :tsymbol18:
  Tsymbol18
  Tsymbol18
 • :tsymbol17:
  Tsymbol17
  Tsymbol17
 • :tsymbol16:
  Tsymbol16
  Tsymbol16
 • :tsmiley125:
  Tsmiley125
  Tsmiley125
 • :tsmiley124:
  Tsmiley124
  Tsmiley124
 • :tsymbol10:
  Tsymbol10
  Tsymbol10
 • :tsymbol01:
  Tsymbol01
  Tsymbol01
 • :tsymbol02:
  Tsymbol02
  Tsymbol02
 • :tsymbol03:
  Tsymbol03
  Tsymbol03
 • :tsymbol04:
  Tsymbol04
  Tsymbol04
 • :tsymbol05:
  Tsymbol05
  Tsymbol05
 • :tsymbol06:
  Tsymbol06
  Tsymbol06
 • :tsymbol07:
  Tsymbol07
  Tsymbol07
 • :tsymbol08:
  Tsymbol08
  Tsymbol08
 • :tsymbol09:
  Tsymbol09
  Tsymbol09
 • :tsymbol181:
  Tsymbol181
  Tsymbol181
 • :tsymbol11:
  Tsymbol11
  Tsymbol11
 • :tplace96:
  Tplace96
  Tplace96
 • :tplace101:
  Tplace101
  Tplace101
 • :tplace100:
  Tplace100
  Tplace100
 • :tplace95:
  Tplace95
  Tplace95
 • :tplace94:
  Tplace94
  Tplace94
 • :tplace99:
  Tplace99
  Tplace99
 • :tplace98:
  Tplace98
  Tplace98
 • :tplace97:
  Tplace97
  Tplace97
 • :tplace93:
  Tplace93
  Tplace93
 • :tplace92:
  Tplace92
  Tplace92
 • :tplace80:
  Tplace80
  Tplace80
 • :tplace66:
  Tplace66
  Tplace66
 • :tplace65:
  Tplace65
  Tplace65
 • :tplace67:
  Tplace67
  Tplace67
 • :tplace68:
  Tplace68
  Tplace68
 • :tnature33:
  Tnature33
  Tnature33
 • :tplace70:
  Tplace70
  Tplace70
 • Telegram Test
 • :32:
  Emoji Smiley 03
  Emoji Smiley 03
 • :t16:
  Emoji Smiley 04
  Emoji Smiley 04
 • :128:
  Emoji Smiley 01
  Emoji Smiley 01
 • :t64:
  Emoji Smiley 02
  Emoji Smiley 02
 • Generic Smilies
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :connie_24:
  Connie 24
  Connie 24
 • :290 (2) - Copy:
  290 (2)  Copy
  290 (2) Copy
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :inlove2:
  Inlove2
  Inlove2
 • :5020:
  5020
  5020
 • :1fds (110):
  1fds (110)
  1fds (110)
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :smilie_girl_154:
  Smilie Girl 154
  Smilie Girl 154
 • :aquariuss:
  Aquariuss
  Aquariuss
 • :34zn0n5:
  34zn0n5
  34zn0n5
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :crying-baby-2:
  Crying Baby 2
  Crying Baby 2
 • :400 - Copy:
  400  Copy
  400 Copy
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :35652_gerye:
  35652 Gerye
  35652 Gerye
 • :2ro58wp:
  2ro58wp
  2ro58wp
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :stockingsmiley11:
  Stockingsmiley11
  Stockingsmiley11
 • :birth-day-candle-sm
  Birth Day Candle Smiley
  Birth Day Candle Smiley
 • :54:
  54
  54
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :empathy:
  Empathy
  Empathy
 • :538 - Copy:
  538  Copy
  538 Copy
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :Laie_13:
  Laie 13
  Laie 13
 • :74172_gholi_daman:
  74172 Gholi Daman
  74172 Gholi Daman
 • :5 (2):
  5 (2)
  5 (2)
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :tom-jerry-03:
  Tom Jerry 03
  Tom Jerry 03
 • :black-n (8):
  Black N (8)
  Black N (8)
 • :65_002:
  65 002
  65 002
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :flirtysmile3:
  Flirtysmile3
  Flirtysmile3
 • :620 - Copy:
  620  Copy
  620 Copy
 • :(2):
  (2)
  (2)
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :561617_to_pick_ones
  561617 To Pick Ones Nos
  561617 To Pick Ones Nos
 • :13:
  13
  13
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :val:
  Val
  Val
 • :black-n (17):
  Black N (17)
  Black N (17)
 • :90:
  90
  90
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :goftogo:
  Goftogo
  Goftogo
 • :680:
  680
  680
 • :-2-04-:
  2 04
  2 04
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :noroz3kallepook:
  Noroz3kallepook
  Noroz3kallepook
 • :140388643394791:
  140388643394791
  140388643394791
 • :19:
  19
  19
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :www.roozgozar.com-9
  Www.roozgozar.com 917
  Www.roozgozar.com 917
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :129fs370785 (2):
  129fs370785 (2)
  129fs370785 (2)
 • :star:
  Star
  Star
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :738:
  738
  738
 • :1fds (6):
  1fds (6)
  1fds (6)
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :2337514079204672027
  23375140792046720279 P(89)
  23375140792046720279 P(89)
 • :28 (2):
  28 (2)
  28 (2)
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :hkh:
  Hkh
  Hkh
 • :2020:
  2020
  2020
 • :1fds (88):
  1fds (88)
  1fds (88)
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :8124396303173710736
  81243963031737107364
  81243963031737107364
 • :33 (2):
  33 (2)
  33 (2)
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :cowboypistol:
  Cowboypistol
  Cowboypistol
 • :347 - Copy:
  347  Copy
  347 Copy
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :JC_cupidgirl:
  JC Cupidgirl
  JC Cupidgirl
 • :20012_doset_nadaram
  20012 Doset Nadaram
  20012 Doset Nadaram
 • :2:
  2
  2
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :spongebob13:
  Spongebob13
  Spongebob13
 • :bdayparty2:
  Bdayparty2
  Bdayparty2
 • :41:
  41
  41
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :droolsmiley:
  Droolsmiley
  Droolsmiley
 • :464 - Copy:
  464  Copy
  464 Copy
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :kkk:
  Kkk
  Kkk
 • :52680:
  52680
  52680
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :black-n (5):
  Black N (5)
  Black N (5)
 • :63:
  63
  63
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :587 - Copy:
  587  Copy
  587 Copy
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :love17:
  Love17
  Love17
 • :212320_viannen_51:
  212320 Viannen 51
  212320 Viannen 51
 • :6bw3xmu:
  6bw3xmu
  6bw3xmu
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :turkydance1:
  Turkydance1
  Turkydance1
 • :black-n (14):
  Black N (14)
  Black N (14)
 • :77:
  77
  77
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :girlpowersmiley:
  Girlpowersmiley
  Girlpowersmiley
 • :664:
  664
  664
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :09040968:
  09040968
  09040968
 • :18:
  18
  18
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :bokmal:
  Bokmal
  Bokmal
 • :122fs329172 (2):
  122fs329172 (2)
  122fs329172 (2)
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :(
  Frown
  Frown
 • :guntootsmiley2:
  Guntootsmiley2
  Guntootsmiley2
 • :724:
  724
  724
 • :-2-33-:
  2 33
  2 33
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :redhair:
  Redhair
  Redhair
 • :140536543533442:
  140536543533442
  140536543533442
 • :25:
  25
  25
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :connie_07:
  Connie 07
  Connie 07
 • :206:
  206
  206
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :rockf:
  Rockf
  Rockf
 • :3850883424418749859
  38508834244187498593
  38508834244187498593
 • :29 (2):
  29 (2)
  29 (2)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :connie_mini_bump:
  Connie Mini Bump
  Connie Mini Bump
 • :297 - Copy:
  297  Copy
  297 Copy
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :11192_gholi2:
  11192 Gholi2
  11192 Gholi2
 • :1fds (119):
  1fds (119)
  1fds (119)
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :smilie_girl_165:
  Smilie Girl 165
  Smilie Girl 165
 • :babysmiley1f:
  Babysmiley1f
  Babysmiley1f
 • :37 (2):
  37 (2)
  37 (2)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :cry_6_:
  Cry 6
  Cry 6
 • :440 - Copy:
  440  Copy
  440 Copy
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :k4haty927fgm3cc8xp6
  K4haty927fgm3cc8xp6
  K4haty927fgm3cc8xp6
 • :40672_delet_besoze:
  40672 Delet Besoze
  40672 Delet Besoze
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :stp:
  Stp
  Stp
 • :black-n (2):
  Black N (2)
  Black N (2)
 • :62 (2):
  62 (2)
  62 (2)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :esteghlal1:
  Esteghlal1
  Esteghlal1
 • :550 - Copy:
  550  Copy
  550 Copy
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :libras:
  Libras
  Libras
 • :79382_doset_daram:
  79382 Doset Daram
  79382 Doset Daram
 • :5crc2ssv5isvrmnbikq
  5crc2ssv5isvrmnbikqa
  5crc2ssv5isvrmnbikqa
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :black-n (10):
  Black N (10)
  Black N (10)
 • :71:
  71
  71
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :657 - Copy:
  657  Copy
  657 Copy
 • :(5):
  (5)
  (5)
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :matni-n (1):
  Matni N (1)
  Matni N (1)
 • :722821_Laie_6:
  722821 Laie 6
  722821 Laie 6
 • :14 (3):
  14 (3)
  14 (3)
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :Vishenka_04:
  Vishenka 04
  Vishenka 04
 • :black-n (19):
  Black N (19)
  Black N (19)
 • :95:
  95
  95
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :689:
  689
  689
 • :-2-11-:
  2 11
  2 11
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :out:
  Out
  Out
 • :140395710953114:
  140395710953114
  140395710953114
 • :21:
  21
  21
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :zard10:
  Zard10
  Zard10
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :143fs503525:
  143fs503525
  143fs503525
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :747:
  747
  747
 • :1fds (37):
  1fds (37)
  1fds (37)
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :connie_5:
  Connie 5
  Connie 5
 • :230:
  230
  230
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :4524:
  4524
  4524
 • :1fds (98):
  1fds (98)
  1fds (98)
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :smileybunny1:
  Smileybunny1
  Smileybunny1
 • :angel2 (2):
  Angel2 (2)
  Angel2 (2)
 • :34:
  34
  34
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :397 - Copy:
  397  Copy
  397 Copy
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :jerry-01:
  Jerry 01
  Jerry 01
 • :26502_dorbin:
  26502 Dorbin
  26502 Dorbin
 • :2lxe53l:
  2lxe53l
  2lxe53l
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :beersmiley1:
  Beersmiley1
  Beersmiley1
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :eghfal:
  Eghfal
  Eghfal
 • :524 - Copy:
  524  Copy
  524 Copy
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :Laie_7:
  Laie 7
  Laie 7
 • :73542_eynak:
  73542 Eynak
  73542 Eynak
 • :4uboxsmiley:
  4uboxsmiley
  4uboxsmiley
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :black-n (7):
  Black N (7)
  Black N (7)
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :flirtyeyess:
  Flirtyeyess
  Flirtyeyess
 • :593 - Copy:
  593  Copy
  593 Copy
 • :(1):
  (1)
  (1)
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :luvvyasmiley:
  Luvvyasmiley
  Luvvyasmiley
 • :329118_24:
  329118 24
  329118 24
 • :11:
  11
  11
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :upssmiley1:
  Upssmiley1
  Upssmiley1
 • :black-n (16):
  Black N (16)
  Black N (16)
 • :79:
  79
  79
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :glassesf:
  Glassesf
  Glassesf
 • :669:
  669
  669
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :138401917673631:
  138401917673631
  138401917673631
 • :19 (3):
  19 (3)
  19 (3)
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :welcome14:
  Welcome14
  Welcome14
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :128fs4765852:
  128fs4765852
  128fs4765852
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :729:
  729
  729
 • :1fds (5):
  1fds (5)
  1fds (5)
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :0331503593735088032
  03315035937350880327
  03315035937350880327
 • :27:
  27
  27
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :1715:
  1715
  1715
 • :1fds (84):
  1fds (84)
  1fds (84)
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :sagittariuss:
  Sagittariuss
  Sagittariuss
 • :5680931084350667010
  56809310843506670103
  56809310843506670103
 • :32_002:
  32 002
  32 002
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :Count_Sheep:
  Count Sheep
  Count Sheep
 • :343 - Copy:
  343  Copy
  343 Copy
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :jazzybass:
  Jazzybass
  Jazzybass
 • :18672_bandari:
  18672 Bandari
  18672 Bandari
 • :1fds (180):
  1fds (180)
  1fds (180)
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :spongebob9:
  Spongebob9
  Spongebob9
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :38:
  38
  38
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :d:
  D
  D
 • :461 - Copy:
  461  Copy
  461 Copy
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :kho:
  Kho
  Kho
 • :47422_damagh:
  47422 Damagh
  47422 Damagh
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :black-n (4):
  Black N (4)
  Black N (4)
 • :62izy85:
  62izy85
  62izy85
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :fereshte:
  Fereshte
  Fereshte
 • :586 - Copy:
  586  Copy
  586 Copy
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :165821_Laie_91A:
  165821 Laie 91A
  165821 Laie 91A
 • :6asmnhy:
  6asmnhy
  6asmnhy
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :black-n (12):
  Black N (12)
  Black N (12)
 • :75:
  75
  75
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :663:
  663
  663
 • :(7):
  (7)
  (7)
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :MG_45:
  MG 45
  MG 45
 • :816720_JC-goalie:
  816720 JC Goalie
  816720 JC Goalie
 • :18 (2):
  18 (2)
  18 (2)
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :voodoodoll_2:
  Voodoodoll 2
  Voodoodoll 2
 • :blackhair:
  Blackhair
  Blackhair
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :guntootsmiley:
  Guntootsmiley
  Guntootsmiley
 • :709:
  709
  709
 • :-2-13-:
  2 13
  2 13
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :140536543532371:
  140536543532371
  140536543532371
 • :23t06dg:
  23t06dg
  23t06dg
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :202:
  202
  202
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :28:
  28
  28
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :connie_38:
  Connie 38
  Connie 38
 • :292 - Copy:
  292  Copy
  292 Copy
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :innocentsmily:
  Innocentsmily
  Innocentsmily
 • :6322_bi_dandon:
  6322 Bi Dandon
  6322 Bi Dandon
 • :1fds (117):
  1fds (117)
  1fds (117)
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :smilie_girl_155:
  Smilie Girl 155
  Smilie Girl 155
 • :Avazak:
  Avazak
  Avazak
 • :36:
  36
  36
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :crysmiley1:
  Crysmiley1
  Crysmiley1
 • :408 - Copy:
  408  Copy
  408 Copy
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Just_Cuz_06:
  Just Cuz 06
  Just Cuz 06
 • :39392_gambo:
  39392 Gambo
  39392 Gambo
 • :2rqfst4:
  2rqfst4
  2rqfst4
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :stoneage:
  Stoneage
  Stoneage
 • :black-n (1):
  Black N (1)
  Black N (1)
 • :57:
  57
  57
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :541 - Copy:
  541  Copy
  541 Copy
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :Laie_23 (2):
  Laie 23 (2)
  Laie 23 (2)
 • :76012_for_you:
  76012 For You
  76012 For You
 • :5:
  5
  5
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :black-n (9):
  Black N (9)
  Black N (9)
 • :67:
  67
  67
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :656 - Copy:
  656  Copy
  656 Copy
 • :(4):
  (4)
  (4)
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :martinismiley:
  Martinismiley
  Martinismiley
 • :651171i085p8my3i:
  651171i085p8my3i
  651171i085p8my3i
 • :14 (2):
  14 (2)
  14 (2)
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :Vishenka_03:
  Vishenka 03
  Vishenka 03
 • :black-n (18):
  Black N (18)
  Black N (18)
 • :91:
  91
  91
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :684:
  684
  684
 • :-2-07-:
  2 07
  2 07
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :140395710950451:
  140395710950451
  140395710950451
 • :20:
  20
  20
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :www00002:
  Www00002
  Www00002
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :129fs3867689:
  129fs3867689
  129fs3867689
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :745:
  745
  745
 • :1fds (9):
  1fds (9)
  1fds (9)
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :2874617850361668501
  28746178503616685012
  28746178503616685012
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :2542_gholi_bye_bye:
  2542 Gholi Bye Bye
  2542 Gholi Bye Bye
 • :1fds (93):
  1fds (93)
  1fds (93)
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :shrk:
  Shrk
  Shrk
 • :ada:
  Ada
  Ada
 • :33:
  33
  33
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :cowboysmile:
  Cowboysmile
  Cowboysmile
 • :354 - Copy:
  354  Copy
  354 Copy
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :jealous:
  Jealous
  Jealous
 • :23352_dr_gholi:
  23352 Dr Gholi
  23352 Dr Gholi
 • :2lbkos0:
  2lbkos0
  2lbkos0
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :springsmile:
  Springsmile
  Springsmile
 • :beaverhug:
  Beaverhug
  Beaverhug
 • :46:
  46
  46
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :e9c1d4ad36cacea370a
  E9c1d4ad36cacea370a67b8f89146731
  E9c1d4ad36cacea370a67b8f89146731
 • :477 - Copy:
  477  Copy
  477 Copy
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :l059:
  L059
  L059
 • :64213_persiana_mer3
  64213 Persiana Mer30
  64213 Persiana Mer30
 • :4lqqtqv:
  4lqqtqv
  4lqqtqv
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :black-n (6):
  Black N (6)
  Black N (6)
 • :64:
  64
  64
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :fingersmiley:
  Fingersmiley
  Fingersmiley
 • :592 - Copy:
  592  Copy
  592 Copy
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :loveboat:
  Loveboat
  Loveboat
 • :316217_eyval_dozari
  316217 Eyval Dozari
  316217 Eyval Dozari
 • :11 (2):
  11 (2)
  11 (2)
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :twister2:
  Twister2
  Twister2
 • :black-n (15):
  Black N (15)
  Black N (15)
 • :78:
  78
  78
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :girl_witch:
  Girl Witch
  Girl Witch
 • :669 (2):
  669 (2)
  669 (2)
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :13469556:
  13469556
  13469556
 • :19 (2):
  19 (2)
  19 (2)
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :watermelonsmiley:
  Watermelonsmiley
  Watermelonsmiley
 • :budo:
  Budo
  Budo
 • :123:
  123
  123
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • d66
  d66
  d66
 • :h:
  H
  H
 • :727:
  727
  727
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :red_heart:
  Red Heart
  Red Heart
 • :140635981446371:
  140635981446371
  140635981446371
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :connie_1:
  Connie 1
  Connie 1
 • :207:
  207
  207
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :s637:
  S637
  S637
 • :5674893791067285095
  56748937910672850955
  56748937910672850955
 • :29:
  29
  29
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :connie_wimperingbab
  Connie Wimperingbaby
  Connie Wimperingbaby
 • :310 - Copy:
  310  Copy
  310 Copy
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :jawsmiley:
  Jawsmiley
  Jawsmiley
 • :16342_ehem:
  16342 Ehem
  16342 Ehem
 • :1fds (149):
  1fds (149)
  1fds (149)
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :snoozer_11:
  Snoozer 11
  Snoozer 11
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :37:
  37
  37
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :cupidsmiley:
  Cupidsmiley
  Cupidsmiley
 • :449 - Copy:
  449  Copy
  449 Copy
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :khansariha (61):
  Khansariha (61)
  Khansariha (61)
 • :46162_gholi_chomagh
  46162 Gholi Chomagh
  46162 Gholi Chomagh
 • :2vsj1nm:
  2vsj1nm
  2vsj1nm
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :black-n (3):
  Black N (3)
  Black N (3)
 • :62:
  62
  62
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :fairysmile:
  Fairysmile
  Fairysmile
 • :561 - Copy:
  561  Copy
  561 Copy
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :lostthread:
  Lostthread
  Lostthread
 • :81872_ghayem:
  81872 Ghayem
  81872 Ghayem
 • :6:
  6
  6
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :black-n (11):
  Black N (11)
  Black N (11)
 • :74:
  74
  74
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :)
  Smile
  Smile
 • :footballs1:
  Footballs1
  Footballs1
 • :663 - Copy:
  663  Copy
  663 Copy
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :mbscq8:
  Mbscq8
  Mbscq8
 • :722919_335d1dk:
  722919 335d1dk
  722919 335d1dk
 • :14:
  14
  14
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :Vishenka_17:
  Vishenka 17
  Vishenka 17
 • :black-n (20):
  Black N (20)
  Black N (20)
 • :121:
  121
  121
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :691:
  691
  691
 • :-2-12-:
  2 12
  2 12
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Perspolis-bigflag:
  Perspolis Bigflag
  Perspolis Bigflag
 • :140437637608515:
  140437637608515
  140437637608515
 • :22:
  22
  22
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :zombismajly2:
  Zombismajly2
  Zombismajly2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :196:
  196
  196
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :999 (2):
  999 (2)
  999 (2)
 • :1fds (49):
  1fds (49)
  1fds (49)
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!