ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Telegram
 • :tsmiley02:
  Tsmiley02
  Tsmiley02
 • :tsmiley38:
  Tsmiley38
  Tsmiley38
 • :tsmiley01:
  Tsmiley01
  Tsmiley01
 • :tsmiley03:
  Tsmiley03
  Tsmiley03
 • :tsmiley23:
  Tsmiley23
  Tsmiley23
 • :tsmiley28:
  Tsmiley28
  Tsmiley28
 • :tsmiley39:
  Tsmiley39
  Tsmiley39
 • :tsmiley41:
  Tsmiley41
  Tsmiley41
 • :tsmiley06:
  Tsmiley06
  Tsmiley06
 • :tsmiley08:
  Tsmiley08
  Tsmiley08
 • :tsmiley07:
  Tsmiley07
  Tsmiley07
 • :tsmiley05:
  Tsmiley05
  Tsmiley05
 • :tsmiley04:
  Tsmiley04
  Tsmiley04
 • :tsmiley12:
  Tsmiley12
  Tsmiley12
 • :tsmiley09:
  Tsmiley09
  Tsmiley09
 • :tsmiley10:
  Tsmiley10
  Tsmiley10
 • :tsmiley11:
  Tsmiley11
  Tsmiley11
 • :tsmiley13:
  Tsmiley13
  Tsmiley13
 • :tsmiley14:
  Tsmiley14
  Tsmiley14
 • :tsmiley16:
  Tsmiley16
  Tsmiley16
 • :tsmiley18:
  Tsmiley18
  Tsmiley18
 • :tsmiley15:
  Tsmiley15
  Tsmiley15
 • :tsmiley48:
  Tsmiley48
  Tsmiley48
 • :tsmiley45:
  Tsmiley45
  Tsmiley45
 • :tsmiley47:
  Tsmiley47
  Tsmiley47
 • :tsmiley46:
  Tsmiley46
  Tsmiley46
 • :tsmiley17:
  Tsmiley17
  Tsmiley17
 • :tsmiley44:
  Tsmiley44
  Tsmiley44
 • :tsmiley24:
  Tsmiley24
  Tsmiley24
 • :tsmiley19:
  Tsmiley19
  Tsmiley19
 • :tsmiley33:
  Tsmiley33
  Tsmiley33
 • :tsmiley36:
  Tsmiley36
  Tsmiley36
 • :tsmiley34:
  Tsmiley34
  Tsmiley34
 • :tsmiley21:
  Tsmiley21
  Tsmiley21
 • :tsmiley35:
  Tsmiley35
  Tsmiley35
 • :tsmiley20:
  Tsmiley20
  Tsmiley20
 • :tsmiley29:
  Tsmiley29
  Tsmiley29
 • :tsmiley22:
  Tsmiley22
  Tsmiley22
 • :tsmiley27:
  Tsmiley27
  Tsmiley27
 • :tsmiley26:
  Tsmiley26
  Tsmiley26
 • :tsmiley42:
  Tsmiley42
  Tsmiley42
 • :tsmiley25:
  Tsmiley25
  Tsmiley25
 • :tsmiley50:
  Tsmiley50
  Tsmiley50
 • :tsmiley37:
  Tsmiley37
  Tsmiley37
 • :tsmiley32:
  Tsmiley32
  Tsmiley32
 • :tsmiley43:
  Tsmiley43
  Tsmiley43
 • :tsmiley31:
  Tsmiley31
  Tsmiley31
 • :tsmiley30:
  Tsmiley30
  Tsmiley30
 • :tsmiley40:
  Tsmiley40
  Tsmiley40
 • :tsmiley49:
  Tsmiley49
  Tsmiley49
 • :tsmiley53:
  Tsmiley53
  Tsmiley53
 • :tsmiley52:
  Tsmiley52
  Tsmiley52
 • :tsmiley58:
  Tsmiley58
  Tsmiley58
 • :tsmiley57:
  Tsmiley57
  Tsmiley57
 • :tsmiley56:
  Tsmiley56
  Tsmiley56
 • :tsmiley55:
  Tsmiley55
  Tsmiley55
 • :tsmiley54:
  Tsmiley54
  Tsmiley54
 • :tsmiley51:
  Tsmiley51
  Tsmiley51
 • :tsmiley173:
  Tsmiley173
  Tsmiley173
 • :tsmiley169:
  Tsmiley169
  Tsmiley169
 • :tsmiley170:
  Tsmiley170
  Tsmiley170
 • :tsmiley171:
  Tsmiley171
  Tsmiley171
 • :tsmiley172:
  Tsmiley172
  Tsmiley172
 • :tsmiley174:
  Tsmiley174
  Tsmiley174
 • :tsmiley182:
  Tsmiley182
  Tsmiley182
 • :tsmiley90:
  Tsmiley90
  Tsmiley90
 • :tsmiley87:
  Tsmiley87
  Tsmiley87
 • :tsmiley86:
  Tsmiley86
  Tsmiley86
 • :tsmiley85:
  Tsmiley85
  Tsmiley85
 • :tsmiley105:
  Tsmiley105
  Tsmiley105
 • :tsmiley106:
  Tsmiley106
  Tsmiley106
 • :tsmiley107:
  Tsmiley107
  Tsmiley107
 • :tsmiley108:
  Tsmiley108
  Tsmiley108
 • :tsmiley110:
  Tsmiley110
  Tsmiley110
 • :tsmiley121:
  Tsmiley121
  Tsmiley121
 • :tsmiley115:
  Tsmiley115
  Tsmiley115
 • :tsmiley109:
  Tsmiley109
  Tsmiley109
 • :tsmiley111:
  Tsmiley111
  Tsmiley111
 • :tsmiley112:
  Tsmiley112
  Tsmiley112
 • :tsmiley113:
  Tsmiley113
  Tsmiley113
 • :tsmiley114:
  Tsmiley114
  Tsmiley114
 • :tsmiley116:
  Tsmiley116
  Tsmiley116
 • :tsmiley117:
  Tsmiley117
  Tsmiley117
 • :tsymbol88:
  Tsymbol88
  Tsymbol88
 • :tsmiley118:
  Tsmiley118
  Tsmiley118
 • :tsymbol90:
  Tsymbol90
  Tsymbol90
 • :tsmiley119:
  Tsmiley119
  Tsmiley119
 • :tsmiley123:
  Tsmiley123
  Tsmiley123
 • :tsmiley122:
  Tsmiley122
  Tsmiley122
 • :tsmiley120:
  Tsmiley120
  Tsmiley120
 • :tsymbol129:
  Tsymbol129
  Tsymbol129
 • :tsymbol131:
  Tsymbol131
  Tsymbol131
 • :tsymbol132:
  Tsymbol132
  Tsymbol132
 • :tsymbol133:
  Tsymbol133
  Tsymbol133
 • :tsymbol146:
  Tsymbol146
  Tsymbol146
 • :tsymbol96:
  Tsymbol96
  Tsymbol96
 • :tsymbol95:
  Tsymbol95
  Tsymbol95
 • :tsymbol42:
  Tsymbol42
  Tsymbol42
 • :tsymbol49:
  Tsymbol49
  Tsymbol49
 • :tsymbol15:
  Tsymbol15
  Tsymbol15
 • :tsymbol18:
  Tsymbol18
  Tsymbol18
 • :tsymbol17:
  Tsymbol17
  Tsymbol17
 • :tsymbol16:
  Tsymbol16
  Tsymbol16
 • :tsmiley125:
  Tsmiley125
  Tsmiley125
 • :tsmiley124:
  Tsmiley124
  Tsmiley124
 • :tsymbol10:
  Tsymbol10
  Tsymbol10
 • :tsymbol01:
  Tsymbol01
  Tsymbol01
 • :tsymbol02:
  Tsymbol02
  Tsymbol02
 • :tsymbol03:
  Tsymbol03
  Tsymbol03
 • :tsymbol04:
  Tsymbol04
  Tsymbol04
 • :tsymbol05:
  Tsymbol05
  Tsymbol05
 • :tsymbol06:
  Tsymbol06
  Tsymbol06
 • :tsymbol07:
  Tsymbol07
  Tsymbol07
 • :tsymbol08:
  Tsymbol08
  Tsymbol08
 • :tsymbol09:
  Tsymbol09
  Tsymbol09
 • :tsymbol181:
  Tsymbol181
  Tsymbol181
 • :tsymbol11:
  Tsymbol11
  Tsymbol11
 • :tplace96:
  Tplace96
  Tplace96
 • :tplace101:
  Tplace101
  Tplace101
 • :tplace100:
  Tplace100
  Tplace100
 • :tplace95:
  Tplace95
  Tplace95
 • :tplace94:
  Tplace94
  Tplace94
 • :tplace99:
  Tplace99
  Tplace99
 • :tplace98:
  Tplace98
  Tplace98
 • :tplace97:
  Tplace97
  Tplace97
 • :tplace93:
  Tplace93
  Tplace93
 • :tplace92:
  Tplace92
  Tplace92
 • :tplace80:
  Tplace80
  Tplace80
 • :tplace66:
  Tplace66
  Tplace66
 • :tplace65:
  Tplace65
  Tplace65
 • :tplace67:
  Tplace67
  Tplace67
 • :tplace68:
  Tplace68
  Tplace68
 • :tnature33:
  Tnature33
  Tnature33
 • :tplace70:
  Tplace70
  Tplace70
 • Telegram Test
 • :t64:
  Emoji Smiley 02
  Emoji Smiley 02
 • :32:
  Emoji Smiley 03
  Emoji Smiley 03
 • :t16:
  Emoji Smiley 04
  Emoji Smiley 04
 • :128:
  Emoji Smiley 01
  Emoji Smiley 01
 • Generic Smilies
 • :206:
  206
  206
 • :2020:
  2020
  2020
 • :footballs1:
  Footballs1
  Footballs1
 • :2:
  2
  2
 • :mbscq8:
  Mbscq8
  Mbscq8
 • :41:
  41
  41
 • :347 - Copy:
  347  Copy
  347 Copy
 • :20012_doset_nadaram
  20012 Doset Nadaram
  20012 Doset Nadaram
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :Perspolis-bigflag:
  Perspolis Bigflag
  Perspolis Bigflag
 • :63:
  63
  63
 • :464 - Copy:
  464  Copy
  464 Copy
 • :52680:
  52680
  52680
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :6bw3xmu:
  6bw3xmu
  6bw3xmu
 • :s637:
  S637
  S637
 • :587 - Copy:
  587  Copy
  587 Copy
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :jawsmiley:
  Jawsmiley
  Jawsmiley
 • :18:
  18
  18
 • :77:
  77
  77
 • :snoozer_11:
  Snoozer 11
  Snoozer 11
 • :664:
  664
  664
 • :-2-33-:
  2 33
  2 33
 • :khansariha (61):
  Khansariha (61)
  Khansariha (61)
 • :25:
  25
  25
 • :122fs329172 (2):
  122fs329172 (2)
  122fs329172 (2)
 • :724:
  724
  724
 • :fairysmile:
  Fairysmile
  Fairysmile
 • :1fds (88):
  1fds (88)
  1fds (88)
 • :lostthread:
  Lostthread
  Lostthread
 • :33 (2):
  33 (2)
  33 (2)
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :2337514079204672027
  23375140792046720279 P(89)
  23375140792046720279 P(89)
 • :connie_24:
  Connie 24
  Connie 24
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :twister2:
  Twister2
  Twister2
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :aquariuss:
  Aquariuss
  Aquariuss
 • :crying-baby-2:
  Crying Baby 2
  Crying Baby 2
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :watermelonsmiley:
  Watermelonsmiley
  Watermelonsmiley
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :birth-day-candle-sm
  Birth Day Candle Smiley
  Birth Day Candle Smiley
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :74172_gholi_daman:
  74172 Gholi Daman
  74172 Gholi Daman
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :black-n (8):
  Black N (8)
  Black N (8)
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :561617_to_pick_ones
  561617 To Pick Ones Nos
  561617 To Pick Ones Nos
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :black-n (17):
  Black N (17)
  Black N (17)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :140388643394791:
  140388643394791
  140388643394791
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :flirtysmile3:
  Flirtysmile3
  Flirtysmile3
 • :1fds (119):
  1fds (119)
  1fds (119)
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :37 (2):
  37 (2)
  37 (2)
 • :297 - Copy:
  297  Copy
  297 Copy
 • :11192_gholi2:
  11192 Gholi2
  11192 Gholi2
 • :goftogo:
  Goftogo
  Goftogo
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :noroz3kallepook:
  Noroz3kallepook
  Noroz3kallepook
 • :62 (2):
  62 (2)
  62 (2)
 • :440 - Copy:
  440  Copy
  440 Copy
 • :40672_delet_besoze:
  40672 Delet Besoze
  40672 Delet Besoze
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :5crc2ssv5isvrmnbikq
  5crc2ssv5isvrmnbikqa
  5crc2ssv5isvrmnbikqa
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :550 - Copy:
  550  Copy
  550 Copy
 • :(5):
  (5)
  (5)
 • :inlove2:
  Inlove2
  Inlove2
 • :14 (3):
  14 (3)
  14 (3)
 • :71:
  71
  71
 • :smilie_girl_154:
  Smilie Girl 154
  Smilie Girl 154
 • :657 - Copy:
  657  Copy
  657 Copy
 • :-2-11-:
  2 11
  2 11
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :21:
  21
  21
 • :95:
  95
  95
 • :stockingsmiley11:
  Stockingsmiley11
  Stockingsmiley11
 • :689:
  689
  689
 • :empathy:
  Empathy
  Empathy
 • :1fds (37):
  1fds (37)
  1fds (37)
 • :Laie_13:
  Laie 13
  Laie 13
 • :29 (2):
  29 (2)
  29 (2)
 • :143fs503525:
  143fs503525
  143fs503525
 • :747:
  747
  747
 • :connie_07:
  Connie 07
  Connie 07
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :8124396303173710736
  81243963031737107364
  81243963031737107364
 • :cowboypistol:
  Cowboypistol
  Cowboypistol
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :Vishenka_17:
  Vishenka 17
  Vishenka 17
 • d66
  d66
  d66
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :bdayparty2:
  Bdayparty2
  Bdayparty2
 • :droolsmiley:
  Droolsmiley
  Droolsmiley
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :zombismajly2:
  Zombismajly2
  Zombismajly2
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :black-n (5):
  Black N (5)
  Black N (5)
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :212320_viannen_51:
  212320 Viannen 51
  212320 Viannen 51
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :black-n (14):
  Black N (14)
  Black N (14)
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :09040968:
  09040968
  09040968
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :bokmal:
  Bokmal
  Bokmal
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :140536543533442:
  140536543533442
  140536543533442
 • :love17:
  Love17
  Love17
 • :34:
  34
  34
 • :230:
  230
  230
 • :4524:
  4524
  4524
 • :girlpowersmiley:
  Girlpowersmiley
  Girlpowersmiley
 • :2lxe53l:
  2lxe53l
  2lxe53l
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :397 - Copy:
  397  Copy
  397 Copy
 • :26502_dorbin:
  26502 Dorbin
  26502 Dorbin
 • :guntootsmiley2:
  Guntootsmiley2
  Guntootsmiley2
 • :4uboxsmiley:
  4uboxsmiley
  4uboxsmiley
 • :redhair:
  Redhair
  Redhair
 • :524 - Copy:
  524  Copy
  524 Copy
 • :(1):
  (1)
  (1)
 • :hkh:
  Hkh
  Hkh
 • :11:
  11
  11
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :593 - Copy:
  593  Copy
  593 Copy
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :JC_cupidgirl:
  JC Cupidgirl
  JC Cupidgirl
 • :19 (3):
  19 (3)
  19 (3)
 • :79:
  79
  79
 • :spongebob13:
  Spongebob13
  Spongebob13
 • :669:
  669
  669
 • :1fds (5):
  1fds (5)
  1fds (5)
 • :kkk:
  Kkk
  Kkk
 • :27:
  27
  27
 • :128fs4765852:
  128fs4765852
  128fs4765852
 • :729:
  729
  729
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :1fds (98):
  1fds (98)
  1fds (98)
 • :)
  Smile
  Smile
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :3850883424418749859
  38508834244187498593
  38508834244187498593
 • :connie_mini_bump:
  Connie Mini Bump
  Connie Mini Bump
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :val:
  Val
  Val
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :babysmiley1f:
  Babysmiley1f
  Babysmiley1f
 • :cry_6_:
  Cry 6
  Cry 6
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :www.roozgozar.com-9
  Www.roozgozar.com 917
  Www.roozgozar.com 917
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :black-n (2):
  Black N (2)
  Black N (2)
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :79382_doset_daram:
  79382 Doset Daram
  79382 Doset Daram
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :black-n (10):
  Black N (10)
  Black N (10)
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :722821_Laie_6:
  722821 Laie 6
  722821 Laie 6
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :black-n (19):
  Black N (19)
  Black N (19)
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :140395710953114:
  140395710953114
  140395710953114
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :tom-jerry-03:
  Tom Jerry 03
  Tom Jerry 03
 • :1715:
  1715
  1715
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :1fds (180):
  1fds (180)
  1fds (180)
 • :matni-n (1):
  Matni N (1)
  Matni N (1)
 • :38:
  38
  38
 • :343 - Copy:
  343  Copy
  343 Copy
 • :18672_bandari:
  18672 Bandari
  18672 Bandari
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :out:
  Out
  Out
 • :62izy85:
  62izy85
  62izy85
 • :461 - Copy:
  461  Copy
  461 Copy
 • :47422_damagh:
  47422 Damagh
  47422 Damagh
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :6asmnhy:
  6asmnhy
  6asmnhy
 • :rockf:
  Rockf
  Rockf
 • :586 - Copy:
  586  Copy
  586 Copy
 • :(7):
  (7)
  (7)
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :18 (2):
  18 (2)
  18 (2)
 • :75:
  75
  75
 • :smilie_girl_165:
  Smilie Girl 165
  Smilie Girl 165
 • :663:
  663
  663
 • :-2-13-:
  2 13
  2 13
 • :k4haty927fgm3cc8xp6
  K4haty927fgm3cc8xp6
  K4haty927fgm3cc8xp6
 • :23t06dg:
  23t06dg
  23t06dg
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • :709:
  709
  709
 • :esteghlal1:
  Esteghlal1
  Esteghlal1
 • :1fds (84):
  1fds (84)
  1fds (84)
 • :libras:
  Libras
  Libras
 • :32_002:
  32 002
  32 002
 • :202:
  202
  202
 • :connie_5:
  Connie 5
  Connie 5
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :turkydance1:
  Turkydance1
  Turkydance1
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :angel2 (2):
  Angel2 (2)
  Angel2 (2)
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :star:
  Star
  Star
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :beersmiley1:
  Beersmiley1
  Beersmiley1
 • :eghfal:
  Eghfal
  Eghfal
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :73542_eynak:
  73542 Eynak
  73542 Eynak
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :black-n (7):
  Black N (7)
  Black N (7)
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :329118_24:
  329118 24
  329118 24
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :black-n (16):
  Black N (16)
  Black N (16)
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :138401917673631:
  138401917673631
  138401917673631
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :0331503593735088032
  03315035937350880327
  03315035937350880327
 • :flirtyeyess:
  Flirtyeyess
  Flirtyeyess
 • :1fds (117):
  1fds (117)
  1fds (117)
 • :luvvyasmiley:
  Luvvyasmiley
  Luvvyasmiley
 • :36:
  36
  36
 • :292 - Copy:
  292  Copy
  292 Copy
 • :6322_bi_dandon:
  6322 Bi Dandon
  6322 Bi Dandon
 • :glassesf:
  Glassesf
  Glassesf
 • :2rqfst4:
  2rqfst4
  2rqfst4
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :57:
  57
  57
 • :408 - Copy:
  408  Copy
  408 Copy
 • :39392_gambo:
  39392 Gambo
  39392 Gambo
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :5:
  5
  5
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :541 - Copy:
  541  Copy
  541 Copy
 • :(4):
  (4)
  (4)
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :14 (2):
  14 (2)
  14 (2)
 • :67:
  67
  67
 • :smileybunny1:
  Smileybunny1
  Smileybunny1
 • :656 - Copy:
  656  Copy
  656 Copy
 • :-2-07-:
  2 07
  2 07
 • :jerry-01:
  Jerry 01
  Jerry 01
 • :20:
  20
  20
 • :91:
  91
  91
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :684:
  684
  684
 • :1fds (9):
  1fds (9)
  1fds (9)
 • :Laie_7:
  Laie 7
  Laie 7
 • :28:
  28
  28
 • :129fs3867689:
  129fs3867689
  129fs3867689
 • :745:
  745
  745
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :5680931084350667010
  56809310843506670103
  56809310843506670103
 • :Count_Sheep:
  Count Sheep
  Count Sheep
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :Vishenka_04:
  Vishenka 04
  Vishenka 04
 • :(
  Frown
  Frown
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :d:
  D
  D
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :zard10:
  Zard10
  Zard10
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :black-n (4):
  Black N (4)
  Black N (4)
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :165821_Laie_91A:
  165821 Laie 91A
  165821 Laie 91A
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :black-n (12):
  Black N (12)
  Black N (12)
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :816720_JC-goalie:
  816720 JC Goalie
  816720 JC Goalie
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :blackhair:
  Blackhair
  Blackhair
 • :stp:
  Stp
  Stp
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :140536543532371:
  140536543532371
  140536543532371
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :33:
  33
  33
 • :207:
  207
  207
 • :2542_gholi_bye_bye:
  2542 Gholi Bye Bye
  2542 Gholi Bye Bye
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :2lbkos0:
  2lbkos0
  2lbkos0
 • :MG_45:
  MG 45
  MG 45
 • :46:
  46
  46
 • :354 - Copy:
  354  Copy
  354 Copy
 • :23352_dr_gholi:
  23352 Dr Gholi
  23352 Dr Gholi
 • :guntootsmiley:
  Guntootsmiley
  Guntootsmiley
 • :4lqqtqv:
  4lqqtqv
  4lqqtqv
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :477 - Copy:
  477  Copy
  477 Copy
 • :64213_persiana_mer3
  64213 Persiana Mer30
  64213 Persiana Mer30
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :11 (2):
  11 (2)
  11 (2)
 • :64:
  64
  64
 • :sagittariuss:
  Sagittariuss
  Sagittariuss
 • :592 - Copy:
  592  Copy
  592 Copy
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :jazzybass:
  Jazzybass
  Jazzybass
 • :19 (2):
  19 (2)
  19 (2)
 • :78:
  78
  78
 • :spongebob9:
  Spongebob9
  Spongebob9
 • :669 (2):
  669 (2)
  669 (2)
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :kho:
  Kho
  Kho
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :123:
  123
  123
 • :727:
  727
  727
 • :fereshte:
  Fereshte
  Fereshte
 • :1fds (93):
  1fds (93)
  1fds (93)
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :2874617850361668501
  28746178503616685012
  28746178503616685012
 • :connie_38:
  Connie 38
  Connie 38
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :upssmiley1:
  Upssmiley1
  Upssmiley1
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :Avazak:
  Avazak
  Avazak
 • :crysmiley1:
  Crysmiley1
  Crysmiley1
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :welcome14:
  Welcome14
  Welcome14
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :black-n (1):
  Black N (1)
  Black N (1)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :76012_for_you:
  76012 For You
  76012 For You
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :black-n (9):
  Black N (9)
  Black N (9)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :651171i085p8my3i:
  651171i085p8my3i
  651171i085p8my3i
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :black-n (18):
  Black N (18)
  Black N (18)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :140395710950451:
  140395710950451
  140395710950451
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :999 (2):
  999 (2)
  999 (2)
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :1fds (149):
  1fds (149)
  1fds (149)
 • :martinismiley:
  Martinismiley
  Martinismiley
 • :37:
  37
  37
 • :310 - Copy:
  310  Copy
  310 Copy
 • :16342_ehem:
  16342 Ehem
  16342 Ehem
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :2vsj1nm:
  2vsj1nm
  2vsj1nm
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :62:
  62
  62
 • :449 - Copy:
  449  Copy
  449 Copy
 • :46162_gholi_chomagh
  46162 Gholi Chomagh
  46162 Gholi Chomagh
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :6:
  6
  6
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :561 - Copy:
  561  Copy
  561 Copy
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :innocentsmily:
  Innocentsmily
  Innocentsmily
 • :14:
  14
  14
 • :74:
  74
  74
 • :smilie_girl_155:
  Smilie Girl 155
  Smilie Girl 155
 • :663 - Copy:
  663  Copy
  663 Copy
 • :-2-12-:
  2 12
  2 12
 • :Just_Cuz_06:
  Just Cuz 06
  Just Cuz 06
 • :22:
  22
  22
 • :121:
  121
  121
 • :691:
  691
  691
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :1fds (49):
  1fds (49)
  1fds (49)
 • :Laie_23 (2):
  Laie 23 (2)
  Laie 23 (2)
 • :29:
  29
  29
 • :196:
  196
  196
 • :connie_1:
  Connie 1
  Connie 1
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :ada:
  Ada
  Ada
 • :cowboysmile:
  Cowboysmile
  Cowboysmile
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :voodoodoll_2:
  Voodoodoll 2
  Voodoodoll 2
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :beaverhug:
  Beaverhug
  Beaverhug
 • :e9c1d4ad36cacea370a
  E9c1d4ad36cacea370a67b8f89146731
  E9c1d4ad36cacea370a67b8f89146731
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :black-n (6):
  Black N (6)
  Black N (6)
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :316217_eyval_dozari
  316217 Eyval Dozari
  316217 Eyval Dozari
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :black-n (15):
  Black N (15)
  Black N (15)
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :13469556:
  13469556
  13469556
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :budo:
  Budo
  Budo
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :140635981446371:
  140635981446371
  140635981446371
 • :loveboat:
  Loveboat
  Loveboat
 • :34zn0n5:
  34zn0n5
  34zn0n5
 • :290 (2) - Copy:
  290 (2)  Copy
  290 (2) Copy
 • :5020:
  5020
  5020
 • :girl_witch:
  Girl Witch
  Girl Witch
 • :2ro58wp:
  2ro58wp
  2ro58wp
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :54:
  54
  54
 • :400 - Copy:
  400  Copy
  400 Copy
 • :35652_gerye:
  35652 Gerye
  35652 Gerye
 • :h:
  H
  H
 • :5 (2):
  5 (2)
  5 (2)
 • :red_heart:
  Red Heart
  Red Heart
 • :538 - Copy:
  538  Copy
  538 Copy
 • :(2):
  (2)
  (2)
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :13:
  13
  13
 • :65_002:
  65 002
  65 002
 • :shrk:
  Shrk
  Shrk
 • :620 - Copy:
  620  Copy
  620 Copy
 • :-2-04-:
  2 04
  2 04
 • :jealous:
  Jealous
  Jealous
 • :19:
  19
  19
 • :90:
  90
  90
 • :springsmile:
  Springsmile
  Springsmile
 • :680:
  680
  680
 • :1fds (6):
  1fds (6)
  1fds (6)
 • :l059:
  L059
  L059
 • :28 (2):
  28 (2)
  28 (2)
 • :129fs370785 (2):
  129fs370785 (2)
  129fs370785 (2)
 • :738:
  738
  738
 • :fingersmiley:
  Fingersmiley
  Fingersmiley
 • :1fds (110):
  1fds (110)
  1fds (110)
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :5674893791067285095
  56748937910672850955
  56748937910672850955
 • :connie_wimperingbab
  Connie Wimperingbaby
  Connie Wimperingbaby
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :Vishenka_03:
  Vishenka 03
  Vishenka 03
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :cupidsmiley:
  Cupidsmiley
  Cupidsmiley
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :www00002:
  Www00002
  Www00002
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :black-n (3):
  Black N (3)
  Black N (3)
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :81872_ghayem:
  81872 Ghayem
  81872 Ghayem
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :black-n (11):
  Black N (11)
  Black N (11)
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :722919_335d1dk:
  722919 335d1dk
  722919 335d1dk
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :black-n (20):
  Black N (20)
  Black N (20)
 • :stoneage:
  Stoneage
  Stoneage
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :140437637608515:
  140437637608515
  140437637608515
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!