ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Telegram
 • :tsmiley02:
  Tsmiley02
  Tsmiley02
 • :tsmiley38:
  Tsmiley38
  Tsmiley38
 • :tsmiley01:
  Tsmiley01
  Tsmiley01
 • :tsmiley03:
  Tsmiley03
  Tsmiley03
 • :tsmiley23:
  Tsmiley23
  Tsmiley23
 • :tsmiley28:
  Tsmiley28
  Tsmiley28
 • :tsmiley39:
  Tsmiley39
  Tsmiley39
 • :tsmiley41:
  Tsmiley41
  Tsmiley41
 • :tsmiley06:
  Tsmiley06
  Tsmiley06
 • :tsmiley08:
  Tsmiley08
  Tsmiley08
 • :tsmiley07:
  Tsmiley07
  Tsmiley07
 • :tsmiley05:
  Tsmiley05
  Tsmiley05
 • :tsmiley04:
  Tsmiley04
  Tsmiley04
 • :tsmiley12:
  Tsmiley12
  Tsmiley12
 • :tsmiley09:
  Tsmiley09
  Tsmiley09
 • :tsmiley10:
  Tsmiley10
  Tsmiley10
 • :tsmiley11:
  Tsmiley11
  Tsmiley11
 • :tsmiley13:
  Tsmiley13
  Tsmiley13
 • :tsmiley14:
  Tsmiley14
  Tsmiley14
 • :tsmiley16:
  Tsmiley16
  Tsmiley16
 • :tsmiley18:
  Tsmiley18
  Tsmiley18
 • :tsmiley15:
  Tsmiley15
  Tsmiley15
 • :tsmiley48:
  Tsmiley48
  Tsmiley48
 • :tsmiley45:
  Tsmiley45
  Tsmiley45
 • :tsmiley47:
  Tsmiley47
  Tsmiley47
 • :tsmiley46:
  Tsmiley46
  Tsmiley46
 • :tsmiley17:
  Tsmiley17
  Tsmiley17
 • :tsmiley44:
  Tsmiley44
  Tsmiley44
 • :tsmiley24:
  Tsmiley24
  Tsmiley24
 • :tsmiley19:
  Tsmiley19
  Tsmiley19
 • :tsmiley33:
  Tsmiley33
  Tsmiley33
 • :tsmiley36:
  Tsmiley36
  Tsmiley36
 • :tsmiley34:
  Tsmiley34
  Tsmiley34
 • :tsmiley21:
  Tsmiley21
  Tsmiley21
 • :tsmiley35:
  Tsmiley35
  Tsmiley35
 • :tsmiley20:
  Tsmiley20
  Tsmiley20
 • :tsmiley29:
  Tsmiley29
  Tsmiley29
 • :tsmiley22:
  Tsmiley22
  Tsmiley22
 • :tsmiley27:
  Tsmiley27
  Tsmiley27
 • :tsmiley26:
  Tsmiley26
  Tsmiley26
 • :tsmiley42:
  Tsmiley42
  Tsmiley42
 • :tsmiley25:
  Tsmiley25
  Tsmiley25
 • :tsmiley50:
  Tsmiley50
  Tsmiley50
 • :tsmiley37:
  Tsmiley37
  Tsmiley37
 • :tsmiley32:
  Tsmiley32
  Tsmiley32
 • :tsmiley43:
  Tsmiley43
  Tsmiley43
 • :tsmiley31:
  Tsmiley31
  Tsmiley31
 • :tsmiley30:
  Tsmiley30
  Tsmiley30
 • :tsmiley40:
  Tsmiley40
  Tsmiley40
 • :tsmiley49:
  Tsmiley49
  Tsmiley49
 • :tsmiley53:
  Tsmiley53
  Tsmiley53
 • :tsmiley52:
  Tsmiley52
  Tsmiley52
 • :tsmiley58:
  Tsmiley58
  Tsmiley58
 • :tsmiley57:
  Tsmiley57
  Tsmiley57
 • :tsmiley56:
  Tsmiley56
  Tsmiley56
 • :tsmiley55:
  Tsmiley55
  Tsmiley55
 • :tsmiley54:
  Tsmiley54
  Tsmiley54
 • :tsmiley51:
  Tsmiley51
  Tsmiley51
 • :tsmiley173:
  Tsmiley173
  Tsmiley173
 • :tsmiley169:
  Tsmiley169
  Tsmiley169
 • :tsmiley170:
  Tsmiley170
  Tsmiley170
 • :tsmiley171:
  Tsmiley171
  Tsmiley171
 • :tsmiley172:
  Tsmiley172
  Tsmiley172
 • :tsmiley174:
  Tsmiley174
  Tsmiley174
 • :tsmiley182:
  Tsmiley182
  Tsmiley182
 • :tsmiley90:
  Tsmiley90
  Tsmiley90
 • :tsmiley87:
  Tsmiley87
  Tsmiley87
 • :tsmiley86:
  Tsmiley86
  Tsmiley86
 • :tsmiley85:
  Tsmiley85
  Tsmiley85
 • :tsmiley105:
  Tsmiley105
  Tsmiley105
 • :tsmiley106:
  Tsmiley106
  Tsmiley106
 • :tsmiley107:
  Tsmiley107
  Tsmiley107
 • :tsmiley108:
  Tsmiley108
  Tsmiley108
 • :tsmiley110:
  Tsmiley110
  Tsmiley110
 • :tsmiley121:
  Tsmiley121
  Tsmiley121
 • :tsmiley115:
  Tsmiley115
  Tsmiley115
 • :tsmiley109:
  Tsmiley109
  Tsmiley109
 • :tsmiley111:
  Tsmiley111
  Tsmiley111
 • :tsmiley112:
  Tsmiley112
  Tsmiley112
 • :tsmiley113:
  Tsmiley113
  Tsmiley113
 • :tsmiley114:
  Tsmiley114
  Tsmiley114
 • :tsmiley116:
  Tsmiley116
  Tsmiley116
 • :tsmiley117:
  Tsmiley117
  Tsmiley117
 • :tsymbol88:
  Tsymbol88
  Tsymbol88
 • :tsmiley118:
  Tsmiley118
  Tsmiley118
 • :tsymbol90:
  Tsymbol90
  Tsymbol90
 • :tsmiley119:
  Tsmiley119
  Tsmiley119
 • :tsmiley123:
  Tsmiley123
  Tsmiley123
 • :tsmiley122:
  Tsmiley122
  Tsmiley122
 • :tsmiley120:
  Tsmiley120
  Tsmiley120
 • :tsymbol129:
  Tsymbol129
  Tsymbol129
 • :tsymbol131:
  Tsymbol131
  Tsymbol131
 • :tsymbol132:
  Tsymbol132
  Tsymbol132
 • :tsymbol133:
  Tsymbol133
  Tsymbol133
 • :tsymbol146:
  Tsymbol146
  Tsymbol146
 • :tsymbol96:
  Tsymbol96
  Tsymbol96
 • :tsymbol95:
  Tsymbol95
  Tsymbol95
 • :tsymbol42:
  Tsymbol42
  Tsymbol42
 • :tsymbol49:
  Tsymbol49
  Tsymbol49
 • :tsymbol15:
  Tsymbol15
  Tsymbol15
 • :tsymbol18:
  Tsymbol18
  Tsymbol18
 • :tsymbol17:
  Tsymbol17
  Tsymbol17
 • :tsymbol16:
  Tsymbol16
  Tsymbol16
 • :tsmiley125:
  Tsmiley125
  Tsmiley125
 • :tsmiley124:
  Tsmiley124
  Tsmiley124
 • :tsymbol10:
  Tsymbol10
  Tsymbol10
 • :tsymbol01:
  Tsymbol01
  Tsymbol01
 • :tsymbol02:
  Tsymbol02
  Tsymbol02
 • :tsymbol03:
  Tsymbol03
  Tsymbol03
 • :tsymbol04:
  Tsymbol04
  Tsymbol04
 • :tsymbol05:
  Tsymbol05
  Tsymbol05
 • :tsymbol06:
  Tsymbol06
  Tsymbol06
 • :tsymbol07:
  Tsymbol07
  Tsymbol07
 • :tsymbol08:
  Tsymbol08
  Tsymbol08
 • :tsymbol09:
  Tsymbol09
  Tsymbol09
 • :tsymbol181:
  Tsymbol181
  Tsymbol181
 • :tsymbol11:
  Tsymbol11
  Tsymbol11
 • :tplace96:
  Tplace96
  Tplace96
 • :tplace101:
  Tplace101
  Tplace101
 • :tplace100:
  Tplace100
  Tplace100
 • :tplace95:
  Tplace95
  Tplace95
 • :tplace94:
  Tplace94
  Tplace94
 • :tplace99:
  Tplace99
  Tplace99
 • :tplace98:
  Tplace98
  Tplace98
 • :tplace97:
  Tplace97
  Tplace97
 • :tplace93:
  Tplace93
  Tplace93
 • :tplace92:
  Tplace92
  Tplace92
 • :tplace80:
  Tplace80
  Tplace80
 • :tplace66:
  Tplace66
  Tplace66
 • :tplace65:
  Tplace65
  Tplace65
 • :tplace67:
  Tplace67
  Tplace67
 • :tplace68:
  Tplace68
  Tplace68
 • :tnature33:
  Tnature33
  Tnature33
 • :tplace70:
  Tplace70
  Tplace70
 • Telegram Test
 • :t64:
  Emoji Smiley 02
  Emoji Smiley 02
 • :32:
  Emoji Smiley 03
  Emoji Smiley 03
 • :t16:
  Emoji Smiley 04
  Emoji Smiley 04
 • :128:
  Emoji Smiley 01
  Emoji Smiley 01
 • Generic Smilies
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :121:
  121
  121
 • :691:
  691
  691
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :h:
  H
  H
 • :red_heart:
  Red Heart
  Red Heart
 • :196:
  196
  196
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :999 (2):
  999 (2)
  999 (2)
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :shrk:
  Shrk
  Shrk
 • :310 - Copy:
  310  Copy
  310 Copy
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :16342_ehem:
  16342 Ehem
  16342 Ehem
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :jealous:
  Jealous
  Jealous
 • :springsmile:
  Springsmile
  Springsmile
 • :449 - Copy:
  449  Copy
  449 Copy
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :46162_gholi_chomagh
  46162 Gholi Chomagh
  46162 Gholi Chomagh
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :l059:
  L059
  L059
 • :561 - Copy:
  561  Copy
  561 Copy
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :fingersmiley:
  Fingersmiley
  Fingersmiley
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :loveboat:
  Loveboat
  Loveboat
 • :74:
  74
  74
 • :663 - Copy:
  663  Copy
  663 Copy
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :girl_witch:
  Girl Witch
  Girl Witch
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :black-n (20):
  Black N (20)
  Black N (20)
 • :5:
  5
  5
 • :watermelonsmiley:
  Watermelonsmiley
  Watermelonsmiley
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :140437637608515:
  140437637608515
  140437637608515
 • :(4):
  (4)
  (4)
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :14 (2):
  14 (2)
  14 (2)
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :5674893791067285095
  56748937910672850955
  56748937910672850955
 • :-2-07-:
  2 07
  2 07
 • :connie_wimperingbab
  Connie Wimperingbaby
  Connie Wimperingbaby
 • d66
  d66
  d66
 • :20:
  20
  20
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :1fds (9):
  1fds (9)
  1fds (9)
 • :cupidsmiley:
  Cupidsmiley
  Cupidsmiley
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :28:
  28
  28
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :black-n (3):
  Black N (3)
  Black N (3)
 • :1fds (117):
  1fds (117)
  1fds (117)
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :36:
  36
  36
 • :81872_ghayem:
  81872 Ghayem
  81872 Ghayem
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :black-n (11):
  Black N (11)
  Black N (11)
 • :2rqfst4:
  2rqfst4
  2rqfst4
 • :twister2:
  Twister2
  Twister2
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :57:
  57
  57
 • :722919_335d1dk:
  722919 335d1dk
  722919 335d1dk
 • :680:
  680
  680
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :Perspolis-bigflag:
  Perspolis Bigflag
  Perspolis Bigflag
 • :129fs370785 (2):
  129fs370785 (2)
  129fs370785 (2)
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :738:
  738
  738
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :s637:
  S637
  S637
 • :290 (2) - Copy:
  290 (2)  Copy
  290 (2) Copy
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :5020:
  5020
  5020
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :jawsmiley:
  Jawsmiley
  Jawsmiley
 • :snoozer_11:
  Snoozer 11
  Snoozer 11
 • :400 - Copy:
  400  Copy
  400 Copy
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :35652_gerye:
  35652 Gerye
  35652 Gerye
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :khansariha (61):
  Khansariha (61)
  Khansariha (61)
 • :538 - Copy:
  538  Copy
  538 Copy
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :fairysmile:
  Fairysmile
  Fairysmile
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :lostthread:
  Lostthread
  Lostthread
 • :65_002:
  65 002
  65 002
 • :620 - Copy:
  620  Copy
  620 Copy
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :footballs1:
  Footballs1
  Footballs1
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :mbscq8:
  Mbscq8
  Mbscq8
 • :90:
  90
  90
 • :4lqqtqv:
  4lqqtqv
  4lqqtqv
 • :Vishenka_17:
  Vishenka 17
  Vishenka 17
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :140388643394791:
  140388643394791
  140388643394791
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :)
  Smile
  Smile
 • :11 (2):
  11 (2)
  11 (2)
 • :zombismajly2:
  Zombismajly2
  Zombismajly2
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :2337514079204672027
  23375140792046720279 P(89)
  23375140792046720279 P(89)
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :connie_24:
  Connie 24
  Connie 24
 • :19 (2):
  19 (2)
  19 (2)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :aquariuss:
  Aquariuss
  Aquariuss
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :crying-baby-2:
  Crying Baby 2
  Crying Baby 2
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :birth-day-candle-sm
  Birth Day Candle Smiley
  Birth Day Candle Smiley
 • :1fds (93):
  1fds (93)
  1fds (93)
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :33:
  33
  33
 • :74172_gholi_daman:
  74172 Gholi Daman
  74172 Gholi Daman
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :black-n (8):
  Black N (8)
  Black N (8)
 • :2lbkos0:
  2lbkos0
  2lbkos0
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :46:
  46
  46
 • :561617_to_pick_ones
  561617 To Pick Ones Nos
  561617 To Pick Ones Nos
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :black-n (17):
  Black N (17)
  Black N (17)
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :goftogo:
  Goftogo
  Goftogo
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :noroz3kallepook:
  Noroz3kallepook
  Noroz3kallepook
 • :122fs329172 (2):
  122fs329172 (2)
  122fs329172 (2)
 • :724:
  724
  724
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :206:
  206
  206
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :2020:
  2020
  2020
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :inlove2:
  Inlove2
  Inlove2
 • :smilie_girl_154:
  Smilie Girl 154
  Smilie Girl 154
 • :347 - Copy:
  347  Copy
  347 Copy
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :20012_doset_nadaram
  20012 Doset Nadaram
  20012 Doset Nadaram
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :stockingsmiley11:
  Stockingsmiley11
  Stockingsmiley11
 • :464 - Copy:
  464  Copy
  464 Copy
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :52680:
  52680
  52680
 • :empathy:
  Empathy
  Empathy
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :Laie_13:
  Laie 13
  Laie 13
 • :587 - Copy:
  587  Copy
  587 Copy
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :flirtysmile3:
  Flirtysmile3
  Flirtysmile3
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :77:
  77
  77
 • :664:
  664
  664
 • :62:
  62
  62
 • :09040968:
  09040968
  09040968
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :bokmal:
  Bokmal
  Bokmal
 • :6:
  6
  6
 • :www.roozgozar.com-9
  Www.roozgozar.com 917
  Www.roozgozar.com 917
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :140536543533442:
  140536543533442
  140536543533442
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :connie_07:
  Connie 07
  Connie 07
 • :14:
  14
  14
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :8124396303173710736
  81243963031737107364
  81243963031737107364
 • :-2-12-:
  2 12
  2 12
 • :cowboypistol:
  Cowboypistol
  Cowboypistol
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :22:
  22
  22
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :bdayparty2:
  Bdayparty2
  Bdayparty2
 • :1fds (49):
  1fds (49)
  1fds (49)
 • :droolsmiley:
  Droolsmiley
  Droolsmiley
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :29:
  29
  29
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :black-n (5):
  Black N (5)
  Black N (5)
 • :1fds (149):
  1fds (149)
  1fds (149)
 • :tom-jerry-03:
  Tom Jerry 03
  Tom Jerry 03
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :37:
  37
  37
 • :212320_viannen_51:
  212320 Viannen 51
  212320 Viannen 51
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :black-n (14):
  Black N (14)
  Black N (14)
 • :2vsj1nm:
  2vsj1nm
  2vsj1nm
 • :val:
  Val
  Val
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :95:
  95
  95
 • :689:
  689
  689
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :guntootsmiley2:
  Guntootsmiley2
  Guntootsmiley2
 • :redhair:
  Redhair
  Redhair
 • :143fs503525:
  143fs503525
  143fs503525
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :747:
  747
  747
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :hkh:
  Hkh
  Hkh
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :297 - Copy:
  297  Copy
  297 Copy
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :11192_gholi2:
  11192 Gholi2
  11192 Gholi2
 • :star:
  Star
  Star
 • :JC_cupidgirl:
  JC Cupidgirl
  JC Cupidgirl
 • :spongebob13:
  Spongebob13
  Spongebob13
 • :440 - Copy:
  440  Copy
  440 Copy
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :40672_delet_besoze:
  40672 Delet Besoze
  40672 Delet Besoze
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :kkk:
  Kkk
  Kkk
 • :550 - Copy:
  550  Copy
  550 Copy
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :love17:
  Love17
  Love17
 • :71:
  71
  71
 • :657 - Copy:
  657  Copy
  657 Copy
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :girlpowersmiley:
  Girlpowersmiley
  Girlpowersmiley
 • :black-n (19):
  Black N (19)
  Black N (19)
 • :5 (2):
  5 (2)
  5 (2)
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :140395710953114:
  140395710953114
  140395710953114
 • :(2):
  (2)
  (2)
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :13:
  13
  13
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :3850883424418749859
  38508834244187498593
  38508834244187498593
 • :-2-04-:
  2 04
  2 04
 • :connie_mini_bump:
  Connie Mini Bump
  Connie Mini Bump
 • :(
  Frown
  Frown
 • :19:
  19
  19
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :babysmiley1f:
  Babysmiley1f
  Babysmiley1f
 • :1fds (6):
  1fds (6)
  1fds (6)
 • :cry_6_:
  Cry 6
  Cry 6
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :28 (2):
  28 (2)
  28 (2)
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :black-n (2):
  Black N (2)
  Black N (2)
 • :1fds (110):
  1fds (110)
  1fds (110)
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :34zn0n5:
  34zn0n5
  34zn0n5
 • :79382_doset_daram:
  79382 Doset Daram
  79382 Doset Daram
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :black-n (10):
  Black N (10)
  Black N (10)
 • :2ro58wp:
  2ro58wp
  2ro58wp
 • :turkydance1:
  Turkydance1
  Turkydance1
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :54:
  54
  54
 • :722821_Laie_6:
  722821 Laie 6
  722821 Laie 6
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :669:
  669
  669
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :out:
  Out
  Out
 • :128fs4765852:
  128fs4765852
  128fs4765852
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :729:
  729
  729
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :rockf:
  Rockf
  Rockf
 • :230:
  230
  230
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :4524:
  4524
  4524
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :smilie_girl_165:
  Smilie Girl 165
  Smilie Girl 165
 • :397 - Copy:
  397  Copy
  397 Copy
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :26502_dorbin:
  26502 Dorbin
  26502 Dorbin
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :k4haty927fgm3cc8xp6
  K4haty927fgm3cc8xp6
  K4haty927fgm3cc8xp6
 • :524 - Copy:
  524  Copy
  524 Copy
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :esteghlal1:
  Esteghlal1
  Esteghlal1
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :libras:
  Libras
  Libras
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :593 - Copy:
  593  Copy
  593 Copy
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :matni-n (1):
  Matni N (1)
  Matni N (1)
 • :79:
  79
  79
 • :Vishenka_04:
  Vishenka 04
  Vishenka 04
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :63:
  63
  63
 • :138401917673631:
  138401917673631
  138401917673631
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :6bw3xmu:
  6bw3xmu
  6bw3xmu
 • :zard10:
  Zard10
  Zard10
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :0331503593735088032
  03315035937350880327
  03315035937350880327
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :connie_5:
  Connie 5
  Connie 5
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :18:
  18
  18
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :angel2 (2):
  Angel2 (2)
  Angel2 (2)
 • :-2-33-:
  2 33
  2 33
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :25:
  25
  25
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :beersmiley1:
  Beersmiley1
  Beersmiley1
 • :1fds (88):
  1fds (88)
  1fds (88)
 • :eghfal:
  Eghfal
  Eghfal
 • :stp:
  Stp
  Stp
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :33 (2):
  33 (2)
  33 (2)
 • :73542_eynak:
  73542 Eynak
  73542 Eynak
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :black-n (7):
  Black N (7)
  Black N (7)
 • :2:
  2
  2
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :41:
  41
  41
 • :329118_24:
  329118 24
  329118 24
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :black-n (16):
  Black N (16)
  Black N (16)
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :glassesf:
  Glassesf
  Glassesf
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • :709:
  709
  709
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :202:
  202
  202
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :1715:
  1715
  1715
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :smileybunny1:
  Smileybunny1
  Smileybunny1
 • :343 - Copy:
  343  Copy
  343 Copy
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :18672_bandari:
  18672 Bandari
  18672 Bandari
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :jerry-01:
  Jerry 01
  Jerry 01
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :461 - Copy:
  461  Copy
  461 Copy
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :47422_damagh:
  47422 Damagh
  47422 Damagh
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :Laie_7:
  Laie 7
  Laie 7
 • :586 - Copy:
  586  Copy
  586 Copy
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :flirtyeyess:
  Flirtyeyess
  Flirtyeyess
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :luvvyasmiley:
  Luvvyasmiley
  Luvvyasmiley
 • :75:
  75
  75
 • :663:
  663
  663
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :816720_JC-goalie:
  816720 JC Goalie
  816720 JC Goalie
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :blackhair:
  Blackhair
  Blackhair
 • :5crc2ssv5isvrmnbikq
  5crc2ssv5isvrmnbikqa
  5crc2ssv5isvrmnbikqa
 • :welcome14:
  Welcome14
  Welcome14
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :140536543532371:
  140536543532371
  140536543532371
 • :(5):
  (5)
  (5)
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :14 (3):
  14 (3)
  14 (3)
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :5680931084350667010
  56809310843506670103
  56809310843506670103
 • :-2-11-:
  2 11
  2 11
 • :Count_Sheep:
  Count Sheep
  Count Sheep
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :21:
  21
  21
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :1fds (37):
  1fds (37)
  1fds (37)
 • :d:
  D
  D
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :29 (2):
  29 (2)
  29 (2)
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :black-n (4):
  Black N (4)
  Black N (4)
 • :1fds (119):
  1fds (119)
  1fds (119)
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :37 (2):
  37 (2)
  37 (2)
 • :165821_Laie_91A:
  165821 Laie 91A
  165821 Laie 91A
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :black-n (12):
  Black N (12)
  Black N (12)
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :upssmiley1:
  Upssmiley1
  Upssmiley1
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :62 (2):
  62 (2)
  62 (2)
 • :MG_45:
  MG 45
  MG 45
 • :91:
  91
  91
 • :684:
  684
  684
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :guntootsmiley:
  Guntootsmiley
  Guntootsmiley
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :129fs3867689:
  129fs3867689
  129fs3867689
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :745:
  745
  745
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :sagittariuss:
  Sagittariuss
  Sagittariuss
 • :292 - Copy:
  292  Copy
  292 Copy
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :6322_bi_dandon:
  6322 Bi Dandon
  6322 Bi Dandon
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :jazzybass:
  Jazzybass
  Jazzybass
 • :spongebob9:
  Spongebob9
  Spongebob9
 • :408 - Copy:
  408  Copy
  408 Copy
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :39392_gambo:
  39392 Gambo
  39392 Gambo
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :kho:
  Kho
  Kho
 • :541 - Copy:
  541  Copy
  541 Copy
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :fereshte:
  Fereshte
  Fereshte
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :67:
  67
  67
 • :656 - Copy:
  656  Copy
  656 Copy
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :black-n (18):
  Black N (18)
  Black N (18)
 • :4uboxsmiley:
  4uboxsmiley
  4uboxsmiley
 • :voodoodoll_2:
  Voodoodoll 2
  Voodoodoll 2
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :140395710950451:
  140395710950451
  140395710950451
 • :(1):
  (1)
  (1)
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :11:
  11
  11
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :2874617850361668501
  28746178503616685012
  28746178503616685012
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :connie_38:
  Connie 38
  Connie 38
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :19 (3):
  19 (3)
  19 (3)
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :Avazak:
  Avazak
  Avazak
 • :1fds (5):
  1fds (5)
  1fds (5)
 • :crysmiley1:
  Crysmiley1
  Crysmiley1
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :27:
  27
  27
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :black-n (1):
  Black N (1)
  Black N (1)
 • :1fds (98):
  1fds (98)
  1fds (98)
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :34:
  34
  34
 • :76012_for_you:
  76012 For You
  76012 For You
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :black-n (9):
  Black N (9)
  Black N (9)
 • :2lxe53l:
  2lxe53l
  2lxe53l
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :651171i085p8my3i:
  651171i085p8my3i
  651171i085p8my3i
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :669 (2):
  669 (2)
  669 (2)
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :123:
  123
  123
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :727:
  727
  727
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :207:
  207
  207
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :2542_gholi_bye_bye:
  2542 Gholi Bye Bye
  2542 Gholi Bye Bye
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :innocentsmily:
  Innocentsmily
  Innocentsmily
 • :smilie_girl_155:
  Smilie Girl 155
  Smilie Girl 155
 • :354 - Copy:
  354  Copy
  354 Copy
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :23352_dr_gholi:
  23352 Dr Gholi
  23352 Dr Gholi
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :Just_Cuz_06:
  Just Cuz 06
  Just Cuz 06
 • :477 - Copy:
  477  Copy
  477 Copy
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :64213_persiana_mer3
  64213 Persiana Mer30
  64213 Persiana Mer30
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :Laie_23 (2):
  Laie 23 (2)
  Laie 23 (2)
 • :64:
  64
  64
 • :592 - Copy:
  592  Copy
  592 Copy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :martinismiley:
  Martinismiley
  Martinismiley
 • :78:
  78
  78
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :62izy85:
  62izy85
  62izy85
 • :13469556:
  13469556
  13469556
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :budo:
  Budo
  Budo
 • :6asmnhy:
  6asmnhy
  6asmnhy
 • :www00002:
  Www00002
  Www00002
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :140635981446371:
  140635981446371
  140635981446371
 • :(7):
  (7)
  (7)
 • :connie_1:
  Connie 1
  Connie 1
 • :18 (2):
  18 (2)
  18 (2)
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :ada:
  Ada
  Ada
 • :-2-13-:
  2 13
  2 13
 • :cowboysmile:
  Cowboysmile
  Cowboysmile
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :23t06dg:
  23t06dg
  23t06dg
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :beaverhug:
  Beaverhug
  Beaverhug
 • :1fds (84):
  1fds (84)
  1fds (84)
 • :e9c1d4ad36cacea370a
  E9c1d4ad36cacea370a67b8f89146731
  E9c1d4ad36cacea370a67b8f89146731
 • :stoneage:
  Stoneage
  Stoneage
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :32_002:
  32 002
  32 002
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :black-n (6):
  Black N (6)
  Black N (6)
 • :1fds (180):
  1fds (180)
  1fds (180)
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :38:
  38
  38
 • :316217_eyval_dozari
  316217 Eyval Dozari
  316217 Eyval Dozari
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :black-n (15):
  Black N (15)
  Black N (15)
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :Vishenka_03:
  Vishenka 03
  Vishenka 03
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!