سری t هاوی معمولا با همون کلیدی که میره برا فلش و ریکاوری همونطور نگه داری کلید رو خود به خود وایپ میشه