فایل فلش4فایل فارسی سامسونگG930FXXU2DRAG-OJV2DRAGاندروید7.0در دانلودسنتر قرار گرفت


کد PHP:
AP_G930FXXU2DRAG_CL12365438_QB16560149_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar
BL_G930FXXU2DRAG_CL12365438_QB16560149_REV00_user_low_ship
.tar.rar
CP_G930FXXU2DRAG_CL648265_QB8691889_SIGNED
.tar.rar
CSC_OJV_G930FOJV2DRAG_CL12785220_QB16560225_REV00_user_low_ship
.tar.rar 

http://www.aria-file.com//index.php?...2DRAG-OJV2DRAG