فایل فلش4فایل سامسونگJ727AZTUS3ARD1-AIO3ARD1اندروید7.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_J727AZTUS3ARD1_CL11201361_QB17683682_REV01_user_low_ship_meta.tar.rar
BL_J727AZTUS3ARD1_CL11201361_QB17683682_REV01_user_low_ship
.tar.rar
CP_J727AZTUS3ARD1_CP9405600_CL11201361_QB17683682_REV01_user_low_ship
.tar.rar
CSC_AIO_J727AZAIO3ARD1_CL11201361_QB17683682_REV01_user_low_ship
.tar.rar 

http://www.aria-file.com//index.php?...3ARD1-AIO3ARD1