سلام خسته نباشید نیاز به فایل این گوشی دارم che-tl00h- c00b266
اینم سریال گوشی 866938027739527
تشکر