فایل فلش4فایل سامسونگ G973FXXU1ASBA-OXM1ASBAاندروید9.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_G973FXXU1ASBA_CL15445945_QB22242603_REV01_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5.zip
BL_G973FXXU1ASBA_CL15445945_QB22242603_REV01_user_low_ship
.tar.rar
CP_G973FXXU1ASBA_CP12016348_CL15445945_QB22242603_REV01_user_low_ship
.tar.rar
CSC_OMC_OXM_G973FOXM1ASBA_CL15445945_QB22242603_REV01_user_low_ship
.tar.rar