فایل فلش4فایل سامسونگJ415FNXXU2ASC1-OXM2ASC1اندروید8.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_J415FNXXU2ASC1_CL14556779_QB22430165_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar
BL_J415FNXXU2ASC1_CL14556779_QB22430165_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar
CP_J415FNXXU2ASC1_CP12088003_CL14556779_QB22430165_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar
CSC_OMC_OXM_J415FNOXM2ASC1_CL15568559_QB22449680_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT
.tar.rar