فایل فلش4فایل سامسونگJ730FMXXU1AQF3-OXY1AQF3اندروید7.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_J730FMXXU1AQF3_CL11416051_QB13848091_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar
BL_J730FMXXU1AQF3_CL11416051_QB13848091_REV00_user_low_ship
.tar.rar
CP_J730FMXXU1AQF3_CP6678989_CL11416051_QB13848091_REV00_user_low_ship
.tar.rar
CSC_OXY_J730FMOXY1AQF3_CL11416051_QB13848091_REV00_user_low_ship
.tar.rar