فایل فلش4فایل سامسونگJ330FNXXS1AQI1-BTU1AQJ1اندروید7.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_J330FNXXS1AQI1_CL11647328_QB14993602_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar
BL_J330FNXXS1AQI1_CL11647328_QB14993602_REV00_user_low_ship
.tar.rar
CP_J330FNXXU1AQF7_CP6737838_CL11647328_QB13928581_REV00_user_low_ship
.tar.rar
CSC_BTU_J330FNBTU1AQJ1_CL11574746_QB15450482_REV00_user_low_ship
.tar.rar