فایل فلش4فایل سامسونگJ330FNXXU2AQK8-BTU2AQK8اندروید7.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_J330FNXXU2AQK8_CL12611565_QB15878185_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar
BL_J330FNXXU2AQK8_CL12611565_QB15878185_REV00_user_low_ship
.tar.rar
CP_J330FNXXU2AQK8_CP8137719_CL12611565_QB15878185_REV00_user_low_ship
.tar.rar
CSC_BTU_J330FNBTU2AQK8_CL12622041_QB15910274_REV00_user_low_ship
.tar.rar