فایل فلش 4فایل سامسونگA5108ZMU4CSB1-CHM4CSB1اندروید7.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_A5108ZMU4CSB1_CL15049945_QB22535585_REV00_USER_LOW_SHIP_META.TAR.MD5.ZIP
BL_A5108ZMU4CSB1_CL15049945_QB22535585_REV00_USER_LOW_SHIP_META
.TAR.MD5.ZIP
CP_A5108ZMU4CSB1_CP12139286_CL15049945_QB22535585_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP
CSC_CHM_A5108CHM4CSB1_CL15049945_QB22535585_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP