فایل فلش 4فایل سامسونگ A510MUBS5CRI2-UUB5CRH1اندروید7.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_A510MUBS5CRI2_CL12235036_QB19775158_REV00_USER_LOW_SHIP_META.TAR.MD5.ZIP
BL_A510MUBS5CRI2_CL12235036_QB19775158_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP
CP_A510MUBS5CRI2_CP10759405_CL12235036_QB19775158_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP
CSC_UUB_A510MUUB5CRH1_CL13010152_QB19326947_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP