فایل فلش 4فایل سامسونگA510MUBS7CSD5-TO7CSD2 A510MUBS7CSD5-TO7CSD2اندروید7.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_A510MUBS7CSD5_CL12235036_QB23174059_REV00_USER_LOW_SHIP_META.TAR.MD5.ZIP
BL_A510MUBS7CSD5_CL12235036_QB23174059_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP
CP_A510MUBS7CSDC_CP12427048_CL12235036_QB23174059_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP
CSC_ZTO_A510MZTO7CSD2_CL14602097_QB23174205_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP