فایل فلش 4فایل سامسونگA510SKSU2CRI3-SKC2CRI3اندروید7.0در دانلودسنتر قرار گرفت

کد PHP:
AP_A510SKSU2CRI3_CL14354074_QB19723038_REV00_USER_LOW_SHIP_META.TAR.MD5.ZIP
BL_A510SKSU2CRI3_CL14354074_QB19723038_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP
CP_A510SKSU2CRI3_CP10731272_CL14354074_QB19723038_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP
CSC_SKC_A510SSKC2CRI3_CL14354074_QB19723038_REV00_USER_LOW_SHIP
.TAR.MD5.ZIP